Hỏi đáp
Tại sao bảng của tôi lại không lên hình kể cả khi đã kết nối dây USB tới máy tính

Trả lời: Bảng Starboard không tự phát ra hình như TV. Bạn cần kết nối máy chiếu đi kèm bảng với máy tính để phát hình