Hỏi đáp
Bảng Starboard có cần nguồn điện không?

Trả lời: Không. Bạn chỉ cần kết nối bảng với máy tính thông qua cổng USB.