Hỏi đáp
Tôi có cần máy chiếu Hitachi mới có thể dùng bảng Hitachi Starboard không?

Trả lời: Không. Bạn có thể dùng bất cứ máy chiếu nào.