Hỏi đáp
Tôi có thể thay đổi thanh toolbar của mình được không?

Trả lời: Có thể. Bạn có thể thay đổi kích thước, vị trí và thêm bớt các công cụ trên thanh toolbar.