Hỏi đáp
Tôi có thể viết lên bảng bằng bút dạ được không?

Trả lời: Không nên viết bút dạ hoặc bút bi lên bảng vì sẽ làm ảnh hưởng đến lớp phủ chống lóa của bảng. Bạn nên sử dụng các loại bút thông minh của bảng.