Hỏi đáp
PHNN Chieru- Máy tính giáo viên không thể tắt nguồn tất cả các máy tính học sinh mặc dù tất cả các tính năng khác vẫn hoạt động bình thường?

Trả lời: Có 2 cách giải quyết vấn đề này:

  • Xóa các máy tính lỗi khỏi lớp học hiện tại, khởi động lại máy, sau đó đăng ký lại
  • Gỡ bỏ sau đó cài đặt lại phần mềm Calabo EX