Hỏi đáp
PHNN Chieru - Tại sao khi học sinh ấn Submit Files để gửi file cho giáo viên, nút Submit bị ẩn đi không cho phép học sinh gửi file?

Trả lời:

Học sinh chỉ được gửi file khi có sự cho phép của giáo viên. Cụ thể:

submit files calabo EX

Student submit files calabo EX

                                                                                  

 

 

Khi giáo viên ấn Submit → Open File Inbox, lúc này nút Submit trên giao diện phần mềm học sinh mới hiện lên cho phép học sinh gửi file cho giáo viên

submit calabo EX