Hỏi đáp
PHNN Chieru - Tại sao học sinh không thể điều khiển (dừng, tua, chia đoạn, ghi âm,…) file audio, video mà giáo viên truyền qua Movie Teleco?

Trả lời:

Phần mềm Movie Teleco có 2 chế độ hoạt động: Teaching và Self Learning.

Ở chế độ Teaching, giáo viên điều khiển hoàn toàn việc phát, dừng… file audio, video trên máy tính học sinh. Muốn học sinh có thể chủ động nghe, chia đoạn, ghi âm, …, giáo viên phải chuyển sang chế độ Self Learning

Movive teleco chieru