Hỏi đáp
PHNN Chieru - Khi giáo viên sử dụng chức năng Screen để chia sẻ màn hình với tất cả học sinh trong lớp, trên màn hình máy tính học sinh không hiển thị

Trả lời:

Hiện tượng này xảy ra do 2 nguyên nhân sau:

- Độ phân giải của máy tính giáo viên đặt không đúng. Đối với trường hợp này chỉ cần đặt lại độ phân giải cho phù hợp

- Một số phần mềm diệt virus chặn tính năng này. Đối với trường hợp này cần disable hoặc gỡ bỏ phần mềm diệt virus cài trên máy giáo viên