Hỏi đáp
PHNN Chieru - Phần mềm Movie Teleco có thể phát được những định dạng file nào?

Trả lời:

Movie Teleco có thể phát được hầu hết những định dạng file thông dụng hiện nay như:

- Audio Files(*.wav, *.wma, *.mp3)

- Video Files(*.mpeg, *.mpg, *.mpe, *.avi, *.wmv)

- Movie Teleco Files(*.wdb)