Hỏi đáp
Giáo viên có thể thay đổi tốc độ phát của các file audio, video không?

Trả lời:

Có. Với phần mềm Movie Teleco, giáo viên có thể tùy ý thay đổi tốc độ của các file audio, video với 10 mức (từ rất chậm đến rất nhanh) giúp học sinh luyện kỹ năng nghe.

File audo Chieru