"Chúng tôi cần một giải pháp có thể mở rộng và đáng tin cậy để phục vụ chúng tôi trong nhiều năm. Sau khi so sánh nhiều giải pháp khác nhau, sản phẩm Barco cung cấp là tốt nhất. Một lần, tôi đã thấy nó hoạt động tại các phòng...
Giá bán: Liên hệ
ClickShare cho thấy sự cải tiến tuyệt vời ngay lập tức trong môi trường làm việc từ Moment Factory bắt đầu sử dụng chương trình
Giá bán: Liên hệ
Một bức tường video Barco rộng 14m2, bao gồm 21 khối LED-lit đã được trang bị cho Trung tâm điều khiển giao thông Frankfurt, Đức.
Giá bán: Liên hệ
Kể từ khi thành lập Centro de Gestion de Trafico (CGT) - trung tâm quản lý giao thông vào năm 1972, Valencia đã được thiết lập mạng lưới điều khiển giao thông nhịp nhàng ở Tây Ban Nha.
Giá bán: Liên hệ
Trang 1/3
12 3

Sản phẩm xem nhiều nhất

"Chúng tôi cần một giải pháp có thể mở rộng và đáng tin cậy để phục vụ chúng tôi trong nhiều năm. Sau khi so sánh nhiều giải pháp khác nhau, sản phẩm Barco cung cấp là tốt nhất. Một lần, tôi đã thấy nó hoạt động tại các phòng...
ClickShare cho thấy sự cải tiến tuyệt vời ngay lập tức trong môi trường làm việc từ Moment Factory bắt đầu sử dụng chương trình