Sản phẩmCông trình ứng dụng
Giải pháp ứng dụng của Barco cho giao thông đường sắt SuperVia, Brazil
Giá bán lẻ: Liên hệ
Để đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho mạng lưới giao thông đường sắt, Supervia đã sử dụng công nghệ trình chiếu và giám sát giao thông của Barco. Với một hệ thống 7 màn hình 80” OVL-815 được ghép theo ma trận 7x1, Trung tâm có khả năng quản lý và giám sát mọi tình huống có thể xảy ra.
Next
Previous
Giới thiệu chung
Chi tiết
Phụ kiện
Tải về
Đánh giá
Tại sao mua ở chúng tôi?

Video walls assure quick and efficient decision-making

SuperVia, the operator of Rio de Janeiro’s railroad service, transports around 540,000 people on a day-to-day basis. To ensure the quality and safety of the railroad network, the company monitors the traffic and stations from its Operational Control Center (CCO). To stay on top and ahead of the game, SuperVia profoundly redesigned its CCO in 2011, making use of Barco knowledge and technology.

The new CCO features a video wall composed of 7 x 1 80’’ OVL-815 modules. In addition, a wall with NSL-4621 tiles was set up in the crisis room, and the Control Center of Energy was equipped with a 4 x 1 80’’ OV-D2 wall for power visualization control.

Trung tâm quản lý giao thông đường sắt SuperVia, Rio de Janeiro, Brazil. Supervia quản lý toàn bộ hệ thống giao thông đường sắt với khoảng 540,000 người tham gia giao thông hàng ngày. Để đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho mạng lưới giao thông đường sắt, Supervia đã sử dụng công nghệ trình chiếu và giám sát giao thông của Baroc. Với một hệ thống 7 màn hình 80” OVL-815 được ghép theo ma trận 7x1, Trung tâm có khả năng quản lý và giám sát mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn và thông suốt cho hệ thống giao thông.

Read the full story

Tổng quan về dự án

Ứng dụng
Ngày 12 tháng 9 năm 2012
Địa điểm Rio de Janeiro, Brazil
Sản phẩm
Download Case story pdf SuperVia - (432 KB)
Đối tác G&A Architecture and Engineering

                                                                                                                                                       Theo Barco

Email
Nội dung đánh giá