Sản phẩmCông trình ứng dụng
Ứng dụng Barco trong Bảo vệ dân sự ở vùng Friuli Venezia Giulia, Ý
Giá bán lẻ: Liên hệ
Trong phòng kiểm tra của trung tâm Palmanova, một màn hình lớn của Barco (Barco videowall), gồm có 7 x2 mô đun OL-721 cung cấp cho những thao tác viên những hình ảnh trực quan chất lượng cao của vùng theo thời gian thực.
Next
Previous
Giới thiệu chung
Chi tiết
Phụ kiện
Tải về
Đánh giá
Tại sao mua ở chúng tôi?
Công nghệ Barco giúp công tác Bảo vệ dân sự trong vùng.

Năm 1976 đã đi vào lịch sử của vùng Venezia Friuli Giulia ở Đông bắc Ý như một năm chấn động do những mất mát về con người và vật chất gây ra bởi một trận động đất (hơn 1,000 nạn nhân). Vùng đã được khôi phục với sự trợ giúp của một tổ chức thuộc chính phủ mang tên Bảo vệ Dân sự (Civil Protection) hợp tác chống lại tai ương. Tới ngày nay, tổ chức Bảo vệ Dân sự của Ý đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và người dân khỏi thiên tai. Những nhiệm vụ chính của tổ chức này xoay quanh sự dự báo, ngăn ngừa, can thiệp và phục hồi.

Trụ sở chính của tổ chức Bảo vệ Dân sự của Venezia Giulia Friuli được đặt ở thành phố Palmanova trong trung tâm của vùng. Trong trung tâm điều khiển, được gọi là ‘  Lập phương’ bởi vì hình dạng của nó, nhân viên hàng ngày theo dõi lãnh thổ khu vực, huấn luyện những người tình nguyện, và phân tích, đánh giá dữ liệu. Để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhân viên, trung tâm được trang bị nhiều  thiết bị của Barco.

Barco là  công ty được tổ chức Bảo vệ Dân sự (của) Ý lựa chọn cung cấp thiết bị cho trung tâm. Trước khi được yêu cầu số hóa vùng Friuli Venezia Giulia, Barco đã được chọn để trang bị cho trung tâm quốc gia ở thành phố Rome. Trong phòng kiểm tra của trung tâm Palmanova, một màn hình lớn của  Barco (Barco videowall), gồm có 7 x2  mô đun OL-721  cung cấp cho những thao tác viên những hình ảnh trực quan chất lượng cao của vùng theo thời gian thực. Bộ điều khiển màn hình Transform N và phần mềm CMS bảo đảm rằng bất kỳ kiểu nguồn dữ liệu nào cũng có thể được truy nhập và chia sẻ từ bất kỳ địa điểm nào trong nơi làm việc, tạo ra sự hợp tác hiệu quả. Phòng khủng hoảng được trang bị máy chiếu 16 RLM- W6, tái hiện lại môi trường mô phỏng những cơn khủng hoảng  360° trên 8 màn ảnh, trong khi phương tiện truyền thông 36 dZine DISplayer³ eco cho nội dung của nhiều thông tin trên màn ảnh ở cuối phòng. Một bức tường video được tạo nên bởi 4x2 NSL-5521 trang bị cho phòng họp. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và việc ra quyết định nhanh và có hiệu quả,  việc lắp đặt những hệ thống Barco đã giúp đỡ đắc lực cho tổ chức Bảo vệ Dân sự ở Palmano thành công trong nhiệm vụ giảm bớt tác động của thiên nhiên và những tai ương khác.

Tổng quan về dự án

Ứng dụng
Ngày 08 tháng 8 năm 2013
Địa điểm Palmanova, Ý
Sản phẩm

                                                                                                                                                      Theo Barco

Email
Nội dung đánh giá
Giải pháp liên quan