Sản phẩmCông trình ứng dụng
Barco trang bị cho Trung tâm điều khiển giao thông Frankfurt
Giá bán lẻ: Liên hệ
Một bức tường video Barco rộng 14m2, bao gồm 21 khối LED-lit đã được trang bị cho Trung tâm điều khiển giao thông Frankfurt, Đức.
Next
Previous
Giới thiệu chung
Chi tiết
Phụ kiện
Tải về
Đánh giá
Tại sao mua ở chúng tôi?

màn hình ghép BarcoMàn hình ghép BarcoMàn hình ghép Barco

Barco trang bị cho Trung tâm điều khiển giao thông Frankfurt với công nghệ LED ấn tượng trên một bức tường lớn.
Thành phố Frankfurt của Đức đã được kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại một chuyên dụng Trung tâm điều khiển giao thông từ năm 1992 khi Trung tâm chuyển đến một tòa nhà mới vào tháng 3 năm 2011, các nhà điều hành chấp nhận một cách làm việc hoàn toàn mới: Siemens cài đặt bức tường video Barco rộng 14m2, bao gồm 21 khối LED-lit.

“Chúng tôi đã lựa chọn Barco sau khi thăm các trung tâm kiểm soát khác, nơi mà tất cả mọi người đã rất hào hứng về cả chất lượng và dịch vụ của Barco", Dorothee Allekotte, Quyền Giám đốc Trung tâm kiểm soát chính giao thông tại Frankfurt cho biết,"Hơn nữa, không có nhà cung cấp nào có thể cung cấp công nghệ đèn LED tuyệt vời hơn Barco đã làm."

 

Thông tin dự án

Ứng dụng
Ngày 15 tháng 5 năm  2012
Địa điểm Frankfurt, Đức
Sản phẩm
Downloads
Đối tác Siemens

Theo Barco

Email
Nội dung đánh giá
Giải pháp liên quan