Sản phẩmCông trình ứng dụng
Barco Video wall đảm bảo các nhà điều hành dịch vụ đường sắt của Rio de Janeiro ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả
Giá bán lẻ: Liên hệ
Next
Previous
Giới thiệu chung
Chi tiết
Phụ kiện
Tải về
Đánh giá
Tại sao mua ở chúng tôi?

SuperVia, các nhà điều hành dịch vụ đường sắt của Rio de Janeiro, vận chuyển khoảng 540.000 hành khách mỗi ngày. Để đảm bảo chất lượng và an toàn của mạng lưới đường sắt, công ty giám sát giao thông và trạm từ Trung tâm Kiểm soát hoạt động (CCO). Việc sử dụng các công nghệ và hiểu biết của Barco luôn được ưu tiên và đặt lên hàng đầu, SuperVia đã được thiết kế lại CCO vào năm 2011.

Các CCO mới có bức tường video bao gồm OVL-815 module 7 x 1 80 '. Ngoài ra, một bức tường NSL-4621 bằng gạch đã được thiết lập trong phòng điều phối, còn Trung tâm Kiểm soát năng lượng được trang bị với một bức tường trực quan 4 x 1 80 '' OV-D2 cho điều khiển công suất.

Đọc tiếp

Thông tin dự án

Ứng dụng
Ngày 12 tháng 9 năm 2012
Địa điểm Rio de Janeiro, Brazil
Sản phẩm
Downloads
Đối tác G&A Architecture and Engineering

 

Email
Nội dung đánh giá
Giải pháp liên quan