ZODIAC News
Tin mới

Lịch sử phát triển của máy chiếu (Kỳ II): Công nghệ vượt bậc, kiến tạo tương lai

Nếu các dòng máy chiếu trong trong kỳ I đại diện cho những phát kiến sơ khai của con người trong lĩnh vực trình chiếu, thì những thế hệ máy chiếu trong bài viết này là đại diện và minh chứng cho quá trình trình tiến hóa, phát triển vượt bậc để kiến tạo tương lai của công nghệ trình chiếu hiện đại.


Hình ảnh Zodiac
Previous
Next