ZODIAC News
Văn hóa Zodiac
Công ty Zodiac thông báo thay đổi mã vùng điện thoại
15:53 | 05/04/2018

CÔNG TY ZODIAC THÔNG BÁO
THAY ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Đạo xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng việc chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định, số fax theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định tại 59 Tỉnh/Thành phố.

Cụ thể, số điện thoại cố định tại Zodiac sẽ thay đổi như sau:

Trụ sở chính

Tel: +8424 3514 6555

Fax: +8424 3514 7078

Chi nhánh Zodiac Hồ Chí Minh

Tel: +8428 3517 8185

                Fax: +8428 3517 8191

 

Trân trọng thông báo

Các bài mới
Các bài đã đăng