ZODIAC News
Văn hóa Zodiac
Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019
00:00 | 03/11/2019

Zodiac đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho cán bộ nhân viên.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ được Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)  thực hiện thường niên vào cuối hàng năm. Điều này thể hiện trách nhiệm tuân thủ đúng các qui định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp cũng như cho thấy Zodiac luôn chú trọng vào các chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên.

Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019

Zodiac Hà Nội triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2019

Lựa chọn những tổ chức khám chữa bệnh uy tín, thiết bị máy móc hiện đại, Zodiac luôn theo dõi chính xác và đầy đủ tình trạng sức khỏe của nhân viên, đảm bảo phân công công việc phù hợp cho người lao động. Chương trình khám sức khỏe thường niên cũng giúp nhân viên tự đánh giá về thể chất, từ đó điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và làm việc một cách phù hợp để nâng cao năng suất và đời sống tinh thần.

 

Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019

Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019

CBNV Zodiac lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe

Thông qua công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, Zodiac hy vọng Cán bộ nhân viên luôn duy trì được sức khỏe toàn diện của bản thân, thường xuyên rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần để làm việc hiệu quả, đạt được những mục tiêu cá nhân trong công việc và cuộc sống.

 

Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019

Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng