Share this page
Giải pháp An ninh Quốc phòng

Giải pháp công nghệ toàn diện ứng dụng vào lĩnh vực An ninh Quốc phòng

Một giải pháp toàn diện cho hoạt động An ninh Quốc Phòng sẽ giúp cải thiện khả năng thực thi nhiệm vụ, tăng cường khả năng ứng biến linh hoạt, cải thiện và nâng cấp đồng bộ thiết bị một cách toàn diện đem lại hiệu quả cao trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự.

Với kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động xây dựng tư vấn, nghiên cứu giải pháp trong lĩnh vực An ninh Quốc phòng. Chúng tôi mang đến những giải pháp mang tính toàn diện và đồng bộ

 • Giải pháp thông tin – điều hành – chỉ huy
 • Giải pháp khảo sát biển
 • Giải pháp cải hoán và nâng cấp tàu nổi

Thông tin liên lạc

 • Thông tin liên lạc Vô tuyến

     – U/VHF, MF, HF, MBR, Troposcatter

     – Private 4G/ 5G

 • Thông tin liên lạc Vệ tinh
 • Thông tin liên lạc Hữu tuyến
  – Mạng đường trục 

     – Mạng nội bộ

 • Thông tin liên lạc Thủy âm

Quang điện tử

 • Quang điện tử cầm tay, kính nhìn đêm
 • Quang điện tử cho tàu thuyền
 • Quang điện tử cho xe chuyên dụng
 • Quang điện tử cho máy bay
 • Quang điện tử lắp đặt cố định
quang điện tử
dẫn đường quán tính

Dẫn đường quán tính

 • Pháo và xe chuyên dụng
 • Máy bay
 • Tàu thuyền

RADAR

 • Cảnh giới, Giám sát bờ biển
 • Dẫn đường hàng hải
 • Trinh sát trên không và trên biển
 • Điều khiển hỏa lực
RADAR
SONAR

SONAR

 • Chống ngầm: gắn đáy tàu và thả kéo
 • Sonar nhúng cho trực thăng
 • Giám sát căn cứ, cảng biển
 • Dẫn đường, tránh va
 • Quét mìn
 • Đơn tia và đa tia khảo sát đáy biển
 • Sonar cầm tay

Thiết bị lặn

 • AUV tự hành thu thập dữ liệu địa hình đáy biển
 • ROV điều khiển từ xa
 • Mục tiêu đào tạo huấn luyện chống ngầm
 • Phát hiện bom, mìn dưới biển
Thiết bị lặn

Định vị và dẫn đường

 • E-LORAN

 • AIS, W-AIS

 • Hải đồ điện tử chiến thuật WECDIS

Khảo sát địa hình quân sự

 • Giải pháp tích hợp đa cảm biến phục vụ mục đích khảo sát địa hình và thành lập dữ liệu bản đồ

Khảo sát, đo đạc biển

 • Hệ thống đo sâu đơn tia, đa tia

 • Thiết bị đo địa chấn, từ trường và trọng lực

 • Thiết bị đo vận tốc âm bề mặt và nước sâu

 • Thiết bị lấy mẫu nước biển

An ninh mạng

 • Giải pháp tổng thể kiểm tra an toàn thông tin hệ thống nhúng điện tử
 • Thao trường phục vụ huấn luyện và đào tạo tác chiến mạng
 • Thu chặn và xử lý dữ liệu thông tin liên lạc vệ tinh
an ninh mạng
thiết bị hỗ trợ

Thiết bị, công cụ hỗ trợ

 • Thiết bị chế áp laze không gây nguy hiểm
 • Thiết bị đưa người lên cao
 • Ống nhòm, kính nhìn đêm, kính ngắm

Mạng giám sát bờ biển

 • Trạm giám sát đa cảm biến tích hợp: Radar, Quang điện tử, AIS, khí tượng và các hệ thống thông tin liên lạc
 • Trạm giám sát và chỉ huy điều hành
giám sát biển
trung tâm chỉ huy

Trung tâm chỉ huy và điều hành

Các chương trình cải hoán và
hiện đại hóa

nâng cấp. đồng bộ và bảo đảm kỹ thuật

Chương trình nâng cấp, đồng bộ
và bảo đảm kỹ thuật

Gửi thông tin về cho chúng tôi