Các Zodiacer “ố á” với bài thi Đánh giá năng lực

Từ ngày 6/4/2022 đến ngày 22/4/2022, Công ty tổ chức kì thi năng lực đợt 1 dành cho tất cả các cán bộ nhân viên. Trong lần đầu tiên làm bài thi cá nhân này, mỗi Zodiacer đều có một cảm nhận khác nhau. Với mục tiêu khảo sát hiện trạng kiến thức chuyên môn […]