Zodiac triển khai phòng học ngoại ngữ CHIeru tại Học viện Nông nghiệp

CHIeru

Trong xã hội toàn cầu hóa hiện nay, ngoại ngữ trở nên vô cùng phổ biến và cần thiết trong tất cả các lĩnh vực. Vì sự nghiệp “trồng người”, trường Học viện Nông nghiệp là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào giảng dạy, cụ thể […]