Share this page
Share on facebook
Share on linkedin
Lịch sử phát triển

1991

Thành lập Công ty tin học Zodiac

Hiện tại

Đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp ứng dụng trong các lĩnh vực: Giáo dục thông minh, Thông tin hình ảnh và An ninh Quốc Phòng

Top 3 nhà phân phối máy chiếu hàng đầu Việt Nam

Tương lai

Trở thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam

Gửi thông tin về cho chúng tôi