Share this page
Zodiac tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ 2019

Zodiac đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho cán bộ nhân viên.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ được Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)  thực hiện thường niên vào cuối hàng năm. Điều này thể hiện trách nhiệm tuân thủ đúng các qui định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp cũng như cho thấy Zodiac luôn chú trọng vào các chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên.

Zodiac đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho cán bộ nhân viên.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ được Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)  thực hiện thường niên vào cuối hàng năm. Điều này thể hiện trách nhiệm tuân thủ đúng các qui định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp cũng như cho thấy Zodiac luôn chú trọng vào các chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên.

Thông qua công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, Zodiac hy vọng Cán bộ nhân viên luôn duy trì được sức khỏe toàn diện của bản thân, thường xuyên rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần để làm việc hiệu quả, đạt được những mục tiêu cá nhân trong công việc và cuộc sống.

Share:

Tin tức liên quan

Gửi thông tin về cho chúng tôi