Thành phần chính của giải pháp phòng họp thông minh chuyên nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ 4.0 là xu hướng tất yếu với mỗi doanh nghiệp để nhanh chóng bắt kịp với xu hướng mới trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đồng thời, các công ty cũng cần phải cải tiến các phương pháp họp trực tuyến trong tình trạng giãn cách do dịch Covid – […]